Warto mieć zarządcę

Zarządca to w ogólnym stwierdzeniu ktoś kto zajmuje się nieruchomością na zlecenie. Zarządza w imieniu i na rzecz właściciela – a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej: współwłaścicieli – zwalniając ich z tego obowiązku.

szczegóły

Warto mieć zarządce

Zarządca to w ogólnym stwierdzeniu ktoś kto zajmuje się nieruchomością na zlecenie. Zarządza w imieniu i na rzecz właściciela – a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej: współwłaścicieli – zwalniając ich z tego obowiązku.

szczegóły

Warto mieć zarządce

Zarządca to w ogólnym stwierdzeniu ktoś kto zajmuje się nieruchomością na zlecenie. Zarządza w imieniu i na rzecz właściciela – a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej: współwłaścicieli – zwalniając ich z tego obowiązku.

szczegóły

Warto mieć zarządce

Zarządca to w ogólnym stwierdzeniu ktoś kto zajmuje się nieruchomością na zlecenie. Zarządza w imieniu i na rzecz właściciela – a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej: współwłaścicieli – zwalniając ich z tego obowiązku.

szczegóły szczegóły

Warto mieć zarządce

Zarządca to w ogólnym stwierdzeniu ktoś kto zajmuje się nieruchomością na zlecenie. Zarządza w imieniu i na rzecz właściciela – a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej: współwłaścicieli – zwalniając ich z tego obowiązku.

szczegóły

Warto mieć zarządce

Zarządca to w ogólnym stwierdzeniu ktoś kto zajmuje się nieruchomością na zlecenie. Zarządza w imieniu i na rzecz właściciela – a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej: współwłaścicieli – zwalniając ich z tego obowiązku.

szczegóły